Má vaše mesto dobré hodnotenie v oblasti zdravia miest? | S Markom Nieuwenhuijsenom

Aká je zdravotná záťaž spojená so znečistením ovzdušia alebo nedostatkom zelene? V roku 2021 spoločnosť ISGlobal analyzovala viac ako 1 000 miest vo viac ako 30 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť rôzne environmentálne expozície súvisiace s mestským a dopravným plánovaním (napríklad znečistenie ovzdušia, nedostatok zelených plôch, hluk z cestnej dopravy a účinky tepelných ostrovov) v týchto mestách. Na základe zozbieraných údajov vytvorili rebríček miest ISGlobal Ranking of Cities, pričom stanovili rôzne typy hodnotenia miest: hodnotenie znečistenia ovzdušia a hodnotenie zelených plôch. V tomto novom videu UMX sme sa vybrali do Barcelony (Španielsko), aby sme sa s Markom Nieuwenhuijsenom, riaditeľom Iniciatívy pre urbanizmus, životné prostredie a zdravie v ISGlobal, dozvedeli viac o tomto prebiehajúcom výskumnom projekte.

Poznámka: Od nášho natáčania na jar 2022 ISGlobal zdieľa aj údaje o hluku z cestnej dopravy v európskych mestách, ale nestanovil žiadny rebríček hluku, pretože "odhady pre európske mestá sa považovali za neporovnateľné z dôvodu problémov súvisiacich s formátmi a kvalitou údajov".

Ak chcete získať viac informácií o rebríčku miest ISGlobal, kliknite sem: https://isglobalranking.org/

#UMX #UrbanHealth #ISGlobal

Nákupný košík
Zrolovať na začiatok